ท่อระบายน้ำ/บ่อพัก

ท่อระบายน้ำ/บ่อพัก

ผลิตภัณฑ์ท่อระบายน้ำคอนกรีต ชนิดปากลิ้นราง ใช้สำหรับระบายน้ำเสียและระบายน้ำฝน จากอาคาร บ้านเรือน และโรงงาน รวมทั้งงานระบายน้ำเสียตามถนน ต่างๆ โดยใช้ควบคู่กับ บ่อพักคอนกรีต ท่อคอนกรีตอัดแรง มีให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับหน่วยงาน ทั้งชนิดไม่เสริมเหล็ก (ท่อ คมล.) ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่อ คสล.)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart